Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak

O firmie

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak to firma z wieloletnim doświadczeniem w pracach archeologicznych. Specjalizujemy się w badaniach archeologicznych i historycznych, prowadzonych na terenach objętych ochroną konserwatorską. Oferujemy kompleksową obsługę archeologiczną wszelkich inwestycji budowlanych objętych uwarunkowaniami wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.

Wykonujemy prace wykopaliskowe poprzedzone zarówno dogłębnym rozpoznaniem archiwalnym, historycznym, jak i powierzchniowym. Przeprowadzamy wszelkiego rodzaju badania archeologiczne: sondażowe, powierzchniowe, przedinwestycyjne, nadzory czy badania ratownicze. Mamy duże doświadczenie w pracach wykopaliskowych wykonywanych zarówno na terenach otwartych, wiejskich, jak i w miastach, na zamkach czy wewnątrz obiektów zabytkowych. W trakcie prac wykonujemy wszelkie wymagane analizy, sporządzamy szczegółowe opracowanie wyników badań i sprawozdanie. Teren badań archeologicznych po zakończeniu prac jest porządkowany zgodnie z ustaleniami zawartymi z inwestorem, między innymi odbudowujemy nawierzchnie chodników i placów czy nawierzchnie asfaltowe ulic.

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak prowadzi badania archeologiczne na terenie całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych przez nas prac.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Kontakt

tel: 602 668 084
e-mail: jszymonik-polak@wp.pl

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak
Powałczyn 16
12-140 Świętajno

NIP 838-160-15-67
Regon: 120236534