Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak

Oferta

Naszym zleceniodawcom zapewniamy:

przeprowadzenie formalności prawno-konserwatorskich:

 • przygotowanie wniosków
 • uzyskanie zezwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na obszarze zabytkowym
 • uzyskanie dokumentów potwierdzających gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków pozyskanych w trakcie badań archeologicznych

prace przygotowawcze:

 • ocena wpływu warunków zewnętrznych na stanowisko archeologiczne
 • ustalenie metod badawczych, opracowanie programu badań archeologicznych
 • kwerenda archeologiczna i historyczna, wykonanie opracowania historyczno-urbanistycznego

badania terenowe:

 • prace archeologiczne w terenie zurbanizowanym i otwartym
 • badania powierzchniowe
 • wyprzedzające badania archeologiczne o charakterze szerokopłaszczyznowym
 • sondażowe badania archeologiczne
 • nadzory archeologiczne
 • ratownicze badania wykopaliskowe

naukowe opracowanie wyników już po zakończeniu prac:

 • wykonanie niezbędnych analiz specjalistycznych (petrograficznych, antropologicznych, dendrologicznych, dendrochronologicznych, geomorfologicznych)
 • sprawozdania z badań i opracowania wyników zgodne z wytycznymi konserwatorskimi
 • konserwacja, dokumentacja i analiza materiału zabytkowego

Dostosowujemy badania i nadzory do kalendarza inwestycji budowlanej.

Ponadto wykonujemy:

 • opracowania historyczne, monografie gmin, powiatów, miejscowości
 • karty ewidencyjne i adresowe zabytków i stanowisk archeologicznych

Prowadzimy warsztaty archeologiczne, organizujemy spotkania i zajęcia edukacyjne dedykowane uczniom gimnazjów i liceów zainteresowanym zawodem archeologa.

Kontakt

tel: 602 668 084
e-mail: jszymonik-polak@wp.pl

Pracownia Archeologiczna Justyna Szymonik-Polak
Powałczyn 302
12-140 Świętajno

NIP 838-160-15-67
Regon: 120236534